Jesse

Een kind...

Delen
Twitter
LinkedIn
Email

Hij is onbevangen, wijs, eerlijk en een prachtige spiegel voor alles en iedereen. Hij weet veel en is creatief in het bedenken van oplossingen. Hij denkt voornamelijk in mogelijkheden en laat zich minder beperken door de mening van zijn omgeving. Hij probeert zelf dingen uit, denkt na en maakt keuzes. 

“Kinderen zijn geen onaffe volwassenen, maar volwaardige mensen die initiatief kunnen nemen en verantwoordelijkheid kunnen dragen.” Aldus pedagoog Janusz Korczak. Als we een kind gelijkwaardig behandelen en hem volgen in zijn uniciteit, dan voelt hij zich gezien, gehoord en komt hij sneller in zijn kracht te staan. Hij voelt dat hij dat hij goed genoeg is zoals hij is. 

Wij ‘volwassenen’ leggen hem vaak (onbewust) onnodig veel kaders op, maken te veel keuzes voor hem waardoor wij in zijn ontwikkelruimte gaan staan. Hij heeft kaders nodig voor veiligheid en gezondheid, maar daarbinnen wil hij zoveel mogelijk zelf de wereld ontdekken.

In de afgelopen jaren is meer zichtbaar geworden hoe belangrijk het is om hem van jongs af aan te zien als volwaardig mens. Daardoor ontwikkelt hij een gezonde dosis aan zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfliefde. Corona zet de wereld op z’n kop, steeds meer jongvolwassenen kampen met een depressie, we leven in een prestatiegerichte maatschappij waarin veel druk wordt ervaren en er wordt gesproken over grote achterstanden bij kinderen.

En hij… probeert zich staande te houden, wil het graag goed doen en is voortdurend op zoek naar liefde en erkenning. Zolang hij zichzelf, zijn uniciteit, maar niet verliest. Zolang hij weet dat hij goed genoeg is zoals hij is en op zichzelf kan vertrouwen. Dat hij zelf oplossingen vindt voor problemen of om hulp kan vragen. Dat hij weet dat het oke is om zich soms minder fijn te voelen en zijn emoties durft te tonen. Dat een vervelende opmerking vaak meer over de ander zegt dan over hemzelf. Dat hij fouten maakt en weet dat dit niets zegt over zijn eigenwaarde.

Kortom, dat hij een blauwdruk ontwikkelt waarmee hij zijn eigen unieke leeft en een gezonde verbinding met de ander aangaat. Dat begint bij het kind te zien als een volwaardig mens met onbevangen, wijze, creatieve ideeën, oplossingen en superkrachten. Blijf je verwonderen over een kind!

Delen
Twitter
LinkedIn
Email