Jesse

Visie

Holistische kindertherapie en coaching

Als holistisch coach zie ik de klacht die een kind of ouder ervaart, als onderdeel van een groter geheel. Dit grotere geheel bestaat uit alle delen van het mens-zijn: voelen (emotie), denken, lichaam, energetisch en systemisch. Al deze delen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, een uitwisseling van energie.

Het systeem in balans

Ik kijk niet alleen naar de klacht of het gedrag van het kind, maar naar het kind als geheel, inclusief het (familie)systeem waar het kind zich in bevindt. Een kind is zelden alleen de eigenaar van het probleem. Op liefdevolle wijze begeleid ik kinderen en ouders om het systeem weer in balans te krijgen.

Een kind dat bijvoorbeeld hoog in zijn of haar energie zit, rusteloos is en veel angstige gedachten heeft, loopt cognitief en energetisch vast. Onder andere de focus op het  ‘aarden’ in het lichaam, contact maken met de gevoelswereld en inzicht in denkpatronen kan voor het kind helend werken.

Focus op de onderliggende en diepgewortelde behoeften

Een ander voorbeeld: een kind dat erg onzeker is spiegelt misschien ‘iets’ uit het familie(systeem). Dit ‘iets’ is een onopgelost stuk van de ouder. De ouder heeft bijvoorbeeld liefde gemist in de eigen opvoeding en wil voorkomen dat zijn of haar kind ook liefde mist. De ouder gaat overcompenseren en is geneigd is om alles voor het kind te doen, vanuit liefde. Het kind ervaart daardoor niet wat het zelfstandig kan, ontwikkelt een laag zelfbeeld en blijft onzeker. Door de ouder(s) hierin te begeleiden kan het kind het spiegelgedrag loslaten.

Mijn focus ligt op de onderliggende en soms diepgewortelde behoeften en verlangens van het kind en de ouder(s). Die kunnen van elkaar verschillen. Ik geef het kind, vanuit rust en ruimte, een veilig plek waar het zijn stem kan laten horen.