Jesse

Visie

In de onbevangen en nieuwsgierig energie van kinderen en jongeren schuilt een bron van wijsheid die ons inspireert en uitdaagt. Hun stem, verhalen en emoties zijn van grote waarde. Kinderen en jongeren die vastlopen weten zelf het antwoord, wat ze nodig hebben is een stimulerende omgeving die hen helpt hun eigen weg te vinden.

Ruimte en vertrouwen

Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om hun eigen pad te bewandelen. Zij hebben het recht op een eigen probleem, het ervaren van ongemak, het geven van een mening en het vinden van een oplossing. Dit maakt hen sterk en onafhankelijk. 

Hoe meer de omgeving vertrouwd op de kracht van het kind, hoe meer het kind het vertrouwen in zichzelf gaat vinden. Vanuit de omgeving zijn kaders voor gezondheid en veiligheid belangrijk, binnen die kaders is liefdevolle support nodig waarmee kinderen en jongeren hun eigen weg vinden.

Zelfacceptatie en zelfbewustzijn

Zelfacceptatie en zelfbewustzijn dragen bij aan een gezonde emotionele ontwikkeling. Door kinderen en jongeren aan te moedigen om hun eigen gevoelens, gedachten en gedrag te herkennen, te begrijpen, te omarmen of te veranderen, krijgen ze een dieper begrip van zichzelf en anderen. Het stelt ze in staat om zelfvertrouwen op te bouwen, gezonde relaties aan te gaan en veerkracht te ontwikkelen in tijden van uitdaging. 

Het stimuleren van zelfliefde draagt eraan bij dat kinderen en jongeren zichzelf accepteren en gelijkwaardige relaties met anderen aan kunnen gaan. Ze weten wat ze waard zijn, waar hun grenzen liggen en cijferen zichzelf minder snel weg voor anderen.