Jesse

Visie

Kind- en jongerencoaching & therapie

Een klacht die de ouder of het kind ervaart is onderdeel van een groter geheel. Dit grotere geheel bestaat uit alle delen van het mens-zijn: voelen (emotie), denken, lichaam, energetisch en systemisch. Al deze delen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, een uitwisseling van energie.

Het systeem in balans

Een hulpvraag begint vaak met de wens om het gedrag, waar het kind in vastloopt, te veranderen. Het gedrag is een manifestatie van een onderliggende blokkade, deze blokkade kan op een heel ander niveau plaatsvinden.

Via coaching en therapie kijk ik onder meer naar de overtuiging en gedachten die het kind heeft, hoe het kind met emoties omgaat, welk gedrag het kind laat zien of het kind energetisch goed in zijn of haar vel zit en tot slot in welk gezin en familiesysteem het kind opgroeit. 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een destructief opvoedpatroon ten grondslag ligt aan de opvoeding waar ouders zich niet bewust van zijn. Door ouders hier bewust van te maken kunnen ze hun kind geven wat hij of zij nodig heeft. Het kind zal het destructieve gedrag loslaten. 

Op liefdevolle wijze begeleid ik kinderen en ouders om het systeem weer in balans te krijgen.

Focus op de onderliggende en diepgewortelde behoeften

Een voorbeeld: een kind dat erg onzeker is spiegelt misschien ‘iets’ uit het familie(systeem). Dit ‘iets’ is een onopgelost stuk van de ouder. De ouder heeft bijvoorbeeld liefde gemist in de eigen opvoeding en wil voorkomen dat zijn of haar kind ook liefde mist. De ouder gaat overcompenseren en is geneigd is om alles voor het kind te doen, vanuit liefde. Het kind ervaart daardoor niet wat het zelfstandig kan, ontwikkelt een laag zelfbeeld en blijft onzeker. Door de ouder(s) hierin te begeleiden kan het kind het spiegelgedrag loslaten.

Mijn focus ligt op de onderliggende en soms diepgewortelde behoeften en verlangens van het kind en de ouder(s). Die kunnen van elkaar verschillen. Ik geef het kind, vanuit rust en ruimte, een veilig plek waar het zijn stem kan laten horen.