Jesse

Voor scholen

Één-op-één begeleiding voor leerlingen

Zitten er kinderen op school die wat minder goed in hun vel zitten? Bijvoorbeeld door onzekerheid, angst, boosheid of verdriet. Komen ze daardoor minder tot leren en ontwikkelen? Graag help ik het kind, jullie en ouders om erachter te komen wat er aan de hand is en hoe het opgelost kan worden.

Merk je dat een kind minder goed tot leren en ontwikkelen komt?

Het komt wel eens voor dat kinderen op school minder goed in hun vel zitten en daardoor niet goed tot leren en ontwikkelen komen. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals een conflict in de thuissituatie, pesterijen of gevoelig voor prestatiedruk.

Deze situaties zorgt voor een heel vervelend gevoel bij het kind. Om dat nare gevoel niet te hoeven voelen kunnen kinderen destructief gedrag laten zien, zoals snel boos of verdrietig reageren, veel aandacht vragen in de klas of zich juist afzonderen. Dit gedrag kan een belemmering vormen voor het leerproces van het kind.

 

Kinderen hebben een goede reden om te doen zoals ze doen

Een veelvoorkomende en begrijpelijke reactie op structureel destructief gedrag is het kind tijdelijk uit de klas halen of belonen/straffen. Op korte termijn kan het destructieve gedrag stoppen, maar daarmee is het probleem niet structureel opgelost. Het kind zal op lange termijn doorgaan met het gedrag. Daarnaast kan het kind zich afgewezen voelen.

Achter het destructieve gedrag schuilt namelijk een diep verlangen om gezien en gehoord te worden in iets totaal anders dan het gedrag zelf. Door aandacht te geven aan het onderliggende gevoel verdwijnt het gedrag meestal ook.

Komen jullie er binnen de school niet helemaal uit? Ik denk graag mee in wat het kind, de leerkracht of het systeem nodig heeft zodat het kind goed tot leren en ontwikkelen komt. 

Neem gerust contact op voor een kennismaking of als je even wil sparren.