Jesse

Voor scholen

Ligt er een behoefte aan sociaal-emotionele expertise in de school? Bijvoorbeeld rondom stress, negatief zelfbeeld/onzekerheid, omgaan met ervaren maatschappelijke druk, mindset bij huiswerken en toetsen. Ik denk graag met jullie mee! Via 1-op-1 coaching of een training in een klein groepje help ik jullie leerlingen verder.

1-op-1 begeleiding

Leerlingen die vastlopen in de sociaal-emotionele ontwikkeling komen doorgaans minder goed tot leren en ontwikkelen. De reden waarom ze vastlopen verschilt per kind en situatie. Bijvoorbeeld door een conflict in de thuissituatie, pesterijen, stress, ervaren maatschappelijke druk of omdat een sterke gevoeligheid, autisme of ADHD een rol speelt.

Kinderen die vastlopen ervaren vaker een vervelend en/of een onveilig gevoel. Dit is voornamelijk zichtbaar in het gedrag van leerlingen, zoals snel boos of verdrietig reageren, veel aandacht vragen in de klas of zich juist afzonderen. Dit gedrag kan een belemmering vormen voor het leerproces van de leerling.

Met het gedrag geeft de leerling een signaal af. De leerling wil gezien en gehoord worden in een onderliggende behoefte en heeft iets anders van de omgeving nodig. 

Als coach help ik de leerling, jullie en ouders om erachter te komen wat het probleem is en wat de leerling nodig heeft om zich weer fijn te voelen. 

Groepscoaching: stress en veerkracht

Naast 1-op-1 begeleiding bied ik de mogelijkheid om een groepje leerlingen, die bovenmatig stress ervaren, intensief te coachen. 

Het doel van de coaching is dat ze grip krijgen op stress, veerkracht opbouwen en vanuit intrinsieke motivatie zichzelf verder kunnen helpen.

De groepsgrootte en tijdsduur van coaching wordt afgestemd op de behoefte van de school en de leerlingen.

Meer weten over wat ik voor jongeren kan betekenen?

Klik hier voor de video.