Jesse

Werkwijze en tarieven

Plan eenvoudig een kennismakingsgesprek in via de contact button onderaan de pagina. Het gesprek is vrijblijvend, kosteloos en duurt maximaal 20 minuten.

Intakegesprek

Voor kinderen en ouders (8-12 jaar)
Het intakegesprek vindt plaats met beide ouders (indien de situatie anders is dan kunnen we dat uiteraard bespreken). Tijdens het gesprek gaan we in op jullie hulpvraag, geef ik tips en inzichten en bespreken we het verdere traject. Voorafgaand aan het gesprek vraag ik jullie om een inschrijfformulier in te vullen.

Voor jongeren (13-18 jaar)
Allereerst stem ik af met jouw ouders over het coachtraject. Het intakegesprek vindt plaats tussen jou en mij. Jij bepaalt zelf of je ouders aansluiten bij het gesprek. Tijdens het gesprek gaan we in op jouw hulpvraag en stemmen we het verdere traject af. Voorafgaand aan het gesprek vraag ik jou en je ouders om een inschrijfformulier in te vullen.

Coachsessies

Eén coachsessie duurt in totaal 60 minuten. Tijdens de sessie begeleid ik het kind of de jongere met het oplossen van zijn of haar probleem. Ouders zijn hier niet bij aanwezig, tenzij het kind of de jongere daar nadrukkelijk om vraagt.

Oudergesprek

Een oudergesprek duurt in totaal 60 minuten. Tijdens een oudergesprek bespreken we onder andere de voortgang van het coachtraject, praktijksituaties waar jullie tegenaan lopen en is er ruimte om vragen te stellen rondom opvoeding en ontwikkeling van jullie kind.

Schoolobservatie

Indien de hulpvraag zich grotendeels afspeelt op school dan kan een schoolobservatie wenselijk zijn. Afhankelijk van de vraag bepalen we samen welk moment handig is, bijvoorbeeld tijdens de les en/of tijdens het buiten spelen.

Een observatie duurt maximaal 1,5 uur en kost 135 euro (incl. BTW).

Aanbod

Tarieven

95 euro (incl. BTW) per sessie

*Voor aanmelding is geen verwijzing van een huisarts nodig
*De tarieven zijn inclusief voorbereidingstijd voor iedere sessie, administratie, materialen, bijscholing en overige praktijkkosten.  

Locatie

Amsterdam

Werkdag: donderdag en vrijdag
Adres: Herengracht 294, 1016 BX Amsterdam 

Digitale gesprekken zijn ook mogelijk